Skip to main content

Các mốc thời gian

Ngày hội trại 1, online
Ngày hội trại 2, online
Gặp gỡ tại Hà Nội
Ngày hội trại 3, online
Ngày hội trại 4, online
Gặp gỡ tại Hồ Chí Minh
Ngày hội trại 5, online
Ngày hội trại 6, online

Chọn một cách để tham gia

Anh Lê Anh Tú – Senior Product Manager tại Zalo

Vai trò & Trách nhiệm

 • Trở thành Diễn giả tại Product Evangelist Camp
 • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bạn về quản lý sản phẩm để cung cấp các hoạt động giáo dục cho các trại viên ở một trong các Chủ đề của trại

Quyền lợi

 • Được giới thiệu là Diễn giả tại các phiên hội thảo của PEC
 • Tiếp xúc với những PM trẻ và các nhà sáng lập kinh doanh
 • Kết nối với những gương mặt giàu kinh nghiệm khác trong cộng đồng sản phẩm
 • Sử dụng tài liệu truyền thông của PEC cho mục đích truyền thông cá nhân
Liên hệ với chúng tôi

Vai trò và Trách nhiệm

 • Trở thành Đối tác Thực hành của Product Evangelist Camp
 • Mang những thực hành tại tổ chức của bạn thử nghiệm và đóng góp xây dựng nội dung tại thử thách teamwork của Product Evangelist Camp

Quyền lợi

 • Được giới thiệu là Đối tác Thực hành tại các hoạt động của PEC
 • logo xuất hiện trên tất cả các hình ảnh của PEC tại các sự kiện và trên các kênh truyền thông của PEC
 • Tiếp xúc với những PM trẻ và các nhà sáng lập kinh doanh
 • Kết nối với những gương mặt giàu kinh nghiệm trong cộng đồng sản phẩm
 • Sử dụng tài liệu truyền thông của PEC cho mục đích truyền thông cá nhân/tổ chức
Liên hệ với chúng tôi

Vai trò & Trách nhiệm

 • Trở thành Đối tác Truyền thông của Product Evangelist Camp
 • Đăng tải 04 bài viết lên các kênh truyền thông của quý đối tác bao gồm:
  • 01 bài công bố camp
  • 01 bài mở đơn đăng ký
  • 01 bài nhắc thời hạn đăng ký
  • 01 bài tổng kết sự kiện

Quyền lợi

 • Được giới thiệu là Đối tác Truyền thông tại tất cả các sự kiện và hoạt động của PEC
 • logo xuất hiện trên tất cả các hình ảnh của PEC tại các sự kiện và trên các kênh truyền thông của PEC
 • Được hỗ trợ đăng 02 bài trên các kênh truyền thông của NAUCode và PEC (Facebook và LinkedIn)
 • Được chiếu video quảng bá tại các phiên hội thảo của PEC
 • Được cung cấp thông tin của 50% camper (những người cho phép)
Liên hệ với chúng tôi

Vai trò & Trách nhiệm

 • Trở thành Nhà tài trợ của Product Evangelist Camp
 • Cung cấp địa điểm cho hai buổi offline meeting của PEC tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Quyền lợi

 • Được giới thiệu là Nhà tài trợ tại tất cả các sự kiện và hoạt động của PEC
 • logo xuất hiện trên tất cả các hình ảnh của PEC tại các sự kiện và trên các kênh truyền thông của PEC 
 • Được hỗ trợ đăng 03 bài trên các kênh truyền thông của NAUCode và PEC (Facebook và LinkedIn)
 • Được chiếu video quảng bá tại các phiên hội thảo của PEC
 • Được cung cấp thông tin của camper (những người cho phép)
Liên hệ với chúng tôi

Vai trò và Trách nhiệm

 • Trở thành Đối tác Tuyển dụng của Product Evangelist Camp
 • Cung cấp các chương trình thực tập và huấn luyện phù hợp dành cho các camper đạt yêu cầu

Quyền lợi

 • Được giới thiệu là Đối tác Tuyển dụng tại tất cả các sự kiện và hoạt động của PEC
 • logo xuất hiện trên tất cả các hình ảnh của PEC tại các sự kiện và trên các kênh truyền thông của PEC
 • Được cung cấp thông tin báo cáo về sự thể hiện trong suốt sự kiện của camper nhằm mục đích đánh giá
 • Được chiếu video quảng bá tại các phiên hội thảo của PEC
Liên hệ với chúng tôi